Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
27. 09. 2022 Nájomná zmluva č. 357/2022/RSM NZ_c357_2022_rsm.pdf (121 kB)
16. 09. 2022 Kúpna zmluva KZ-vozidloTatra.pdf (205 kB)
12. 09. 2022 Dohoda o preložke plynárenského zariadenia DOC160922-16092022080529.pdf (180 kB)
12. 09. 2022 Kúpna zmluva – Vozidlo Tatra 815 cisterna KZ-Vozidlo-Tatra-815-cisterna.pdf (203 kB)
01. 09. 2022 Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 PR_2022_M048_KZ-2022_Dod_3.pdf (212 kB)
25. 08. 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 092-I-501-VB/2020 ZozVBvto_c092-1-501-VB_2022.pdf (229 kB)
20. 07. 2022 Dohoda o preložke plynárenského zariadenia č. 1271/2R/SPPD/CE8 DOC200722-20072022115900.pdf (2 MB)
13. 07. 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena 924/2022 DOC120722-12072022105419.pdf (1 MB)
08. 07. 2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. z. 36672076/1/23 DOC130722-13072022102613.pdf (1 MB)
01. 07. 2022 Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 PR_2022_M031_KZ-2022_Dod_2.pdf (280 kB)