Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
05. 05. 2022 Činnosť stavebného dozoru pre projekt Pruské – kanalizácia a ČOV, Dodatok č. 1 Dodatok-č.-1-k-zmluve-o-poskytovaní-služieb.pdf (801 kB)
05. 05. 2022 Kúpna zmluva č. 606/2022 KZ-606_2022.pdf (1 MB)
03. 05. 2022 Mandátna zmluva č. 1/MZ/2022 kopia.pdf (314 kB)
01. 05. 2022 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 PR_2022_M024_KZ-2022_Dod_1.pdf (280 kB)
08. 04. 2022 Kúpna zmluva č. 365/2022 kupna_zmluva_c_365_2022.pdf (161 kB)
08. 04. 2022 Kúpna zmluva č. 366/2022 kúpna-zmluva.pdf (128 kB)
04. 04. 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 128 /2022 Zmluva-o-zriadení-vecného-bremena-č.-128_2022.pdf (193 kB)
04. 04. 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 360 /2022 Zmluva-o-zriadení-vecného-bremena-č.-360_2022.pdf (212 kB)
01. 04. 2022 Zmluva č. 4/2022 o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku Zmluva-o-prevode-HIM-č.-4_2022.pdf (151 kB)
01. 04. 2022 Zmluva č. 3/2022 Zmluva-o-prevode-HIM-č.-3_2022.pdf (149 kB)