Údaje o objednávke Identifikačné údaje dodávateľa Identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
Zverejnená dňa Číslo Zo dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO Meno a priezvisko Funkcia
05. 10. 2023Konfirmácia a záväzná objednávka – tranža č. 1 04. 10. 2023Detailný rozpis cien a spotrieb STEPON-KLASIK 36672076Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B ,Žilina 010 4751865467