Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
14. 02. 201282012005430. 01. 2012Dodávka plynu6 056,67 € bez DPH / 7 268 € s DPH972/2009 Dodatok č.2Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynská nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
11. 02. 201262013004405. 02. 2013kamenivo413,26 € s DPHMar-12KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
10. 02. 201262012004403. 02. 2012Kamenivo972,30 € bez DPH / 1 166,76 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
07. 02. 2012212012000110. 01. 2012Nájom potrubného mosta995,82 € s DPHMar-08MEAN SK s.r.o.Nábrežná č. 3, 911 01 Trenčín36720721
06. 02. 201282012004020. 01. 2012Poistenie miliónové142,61 € bez DPH / 142,61 € s DPH937460097Allianz-Slov. poisťovňaDostojevského rad 4, 815 74 Bratislava151700
06. 02. 201295201100202. 12. 2012Papradňanská dolina-kanalizácia-stavebné práce237 341,33 € bez DPH / 284 809,60 € s DPHZoD č. 1089/2011TuCON, a.s.Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030
30. 01. 201292012003525. 01. 2012Poistenie havarijné281,64 € bez DPH / 281,64 € s DPH7710012347Allianz-Slov. poisťovňaDostojevského rad 4, 815 74 Bratislava151700
24. 01. 201282012003123. 01. 2012Poistenie zákonné121,64 € s DPH / 121,64 e s DPH8080068284Allianz-Slov. poisťovňaDostojevského rad 4, 815 74 Bratislava151700
23. 01. 2012820120008Internet42,86 e bez DPH / 48 € s DPH4611PP2011 dodatok č.1DCNET, s.r.o.Továrenská 1402/4, 018 41 Dubnica nad Váhom36311472