Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
03. 08. 201262012052425. 06. 2012Vodomer492,95 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
31. 07. 201262012048822. 06. 2012Vodomery223,07 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
31. 07. 201262012048720. 06. 2012Vodomery223,07 € s DPH6/11/SK/Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
30. 07. 201295201200528. 05. 2012Papradňanská dolina – kanalizácia – stavebné práce473 035,07 € s DPHZoD č. 1089/2011TuCON, a.s.Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030
30. 07. 201295201200615. 06. 2012Papradňanská dolina – kanalizácia – stavebné práce883 044,53 € s DPHZoD č. 1089/2011TuCON, a.s.Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030
27. 07. 2012172012001320. 07. 2012Predaj kovového šrotu536,76 € s DPHJUMBO – Jágrik ĽubomírBrvnište 55934365176
27. 07. 201262012047819. 06. 2012vodomery6 903,88 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
27. 07. 201282012068517. 07. 2012Rozbory vzoriek vody5 113,67 € s DPH78/2010 – dodatok č. 2Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina36672297
26. 07. 2012212012029330. 06. 2012Nájomne priestorov, el. en. a prípojky el. energie274,49 € s DPH1565/2011DCNET, s.r.o..Tavárenská ul. 1402/4 018 41 Dubnica nad Váhom36311472
26. 07. 2012212012026130. 06. 2012Priesakové vody vyúčtovanie14 898,67 € s DPH258/2005Slovenský vodohospodárský podnikRadničné námestie č.8, 969 01 Banská Štiavnica36022047