Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
24. 04. 2012 Kúpna zmluva č. 812 013-9-84/2011/OOP-Mz zmluvač.812.pdf (2 MB)
24. 04. 2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov – FCP-SK s.r.o. zmluvaOnajme.pdf (3 MB)
20. 04. 2012 Dodatok č.6 k inominantnej zmluvy o prečerpávaní priesakových vôd. Dodatokc.6.pdf (363 kB)
20. 04. 2012 Dodatok č.7 k inominantnej zmluvy o prečerpávaní priesakových vôd. Dodatokc.7.pdf (581 kB)
17. 04. 2012 Dodatok č.3 zmluva o nájme č. 4/2007, Obec Borčice zmluvaBorcice.pdf (150 kB)
17. 04. 2012 Dodatok č.1 zmluvy o nájme č. 14/2008, Obec Dohňany zmluvaDohnany.pdf (150 kB)
17. 04. 2012 Dodatok č.1 zmluvy o nájme č. 16/2008, IBV Záskalie zmluvaZaskalie-NoveNosice.pdf (149 kB)
17. 04. 2012 Zmluva o nájme č.1328/2011, Obec Brvnište zmluvaBrvniste.pdf (188 kB)
15. 03. 2012 Papradňanská dolina – Dodatok č.1 K zmluve o termínovanom úvere č.1095/2011/UZ dodatok-c.1095-1.pdf (919 kB)
15. 03. 2012 Papradňanská dolina – Dodatok č.2 K zmluve o termínovanom úvere č.1095/2011/UZ dodatok-c.1095.pdf (919 kB)