Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
22. 10. 2012 Okres Ilava – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. zmluva.pdf (2 MB)
01. 10. 2012 Darovacia Zmluva- Dubík – Buďme Deťom Ich Kamarátmi budikZmluva.pdf (777 kB)
18. 09. 2012 Okres Ilava – Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. Zmluva o poskytovaný služieb. sluzby.pdf (12 MB)
07. 09. 2012 Dohoda o ukončení zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu doh_o_ukonceny_zmluvy.pdf (162 kB)
07. 09. 2012 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy – Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve doh_o_zruz_naj_zmluvy.pdf (143 kB)
07. 09. 2012 Nájomná zmluva naj_zmluva_vraniak.pdf (177 kB)
07. 09. 2012 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zmluva_o_ubz_vb.pdf (190 kB)
07. 09. 2012 Okres Ilava – Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. Zmluva o dielo a.pdf (20 MB)
05. 09. 2012 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní právnej pomoci advokátom Dodc.1pravna_pomoc.pdf (99 kB)
20. 08. 2012 Zmluva č. 772/2012 – II etapa – Rozšírenie kanalizácie Beluša Zmluva_c7722012.pdf (149 kB)