Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
31. 03. 2020 Kolektívna zmluva na rok 2020 PR_2020_M011_KZ-2020.pdf (485 kB)
30. 03. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 33/2020 ZozVB_c33_2020.pdf (190 kB)
30. 03. 2020 Dodatok č.15 k inominatnej zmluve o prečerpávaní priesakových vôd na prečerpávacej stanici v Považskej Bystrici dod_c15_PV_PB.pdf (175 kB)
23. 03. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 90/2020 ZoVBvPTO_c90_2020.pdf (249 kB)
16. 03. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 46/2020 -
11. 03. 2020 Kúpna zmluva KZ_vozik.pdf (197 kB)
10. 03. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 10/2020 ZoZVB_c10_2020.pdf (198 kB)
02. 03. 2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb dod_c1_kZopPS.pdf (79 kB)
28. 02. 2020 Zmluva č. 238/2020 o postúpení investičných práv a záväzkov zmluva_c238_2020.pdf (173 kB)
28. 02. 2020 Kúpna zmluva č. 46/2020 KZ_c46-2020.pdf (221 kB)