Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
03. 08. 2020 Zmluva o dielo č. 817/2020 “Nová Dubnica, ul. Jilemnického – rekonštrukcia verejného vodovodu” ZoD_c817_2020.pdf (5 MB)
03. 08. 2020 Zmluva o dielo č. 824/2020 ZoD_c824_2020.pdf (7 MB)
30. 07. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 734/2020 ZoVBc734-2020.pdf (307 kB)
27. 07. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 780/2020 ZozVB_c_780_2020.pdf (216 kB)
10. 07. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 529/2020 ZozVB_c_529_2020.pdf (555 kB)
30. 06. 2020 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020 PR_2020_M019_KZ-2020_Dodatok_1.pdf (265 kB)
15. 05. 2020 Kúpna zmluva č. 407/2020 KZ_c407_2020.pdf (151 kB)
15. 05. 2020 Dodatok č.6 zo dňa 7.5. 2020 k Zmluve o financovaní č. 55/ZF/2012 zo dňa 16.10. 2012 dod_c6_zof_c55_zf_2012.pdf (311 kB)
28. 04. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 342/2020 ZozVB_c342_2020ň.pdf (277 kB)
16. 04. 2020 Zmluva č. 321/2020 o postúpení investičných práv a záväzkov ZoPipKan_P_tepla.pdf (155 kB)