Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
09. 03. 2022 Kúpna zmluva KZ-Vozidlo-Nissan-Pick-up.PB302BH-VK-2-22_.pdf (203 kB)
08. 03. 2022 Zmluva č. 2/2022 o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku Zmluva-o-prevode-HIM-č.-2_2022.pdf (162 kB)
03. 03. 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1435/2021 Zmluva-o-zriadení-vecného-bremena-č.-1435_2021.pdf (3 MB)
23. 02. 2022 Zmluva č. 150 /2022 o postúpení investičných práv a záväzkov POVS-Mesto-Zmluva-o-postúpení-investičných-práv-kanalizácia-P.-Teplá-FINAL.pdf (156 kB)
10. 02. 2022 Zmluva č. 1/2022 o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku Zmluva-o-prevode-HIM-č.-1_2022.pdf (151 kB)
07. 02. 2022 Zmluva o spolupráci v oblasti nakladania s odpadom č. 132/2022 nakladanie-s-odpadom-ČOV-PB.pdf (256 kB)
07. 02. 2022 Zmluva o spolupráci v oblasti nakladania s odpadom č. 131/2022 nakladanie-s-odpadom-ČOV-Dca.pdf (259 kB)
07. 02. 2022 Zmluva o spolupráci v oblasti nakladania s odpadom č. 130/2022 nakladanie-s-odpadmi-ČOV-Streženice.pdf (258 kB)
27. 01. 2022 Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021 PR_2022_M003_KZ_2021_Dodatok_3.pdf (209 kB)
04. 01. 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30203/ZoVB/025/2021/Považská Bystrica/4252 Zmluva-o-zriadení-vecného-bremena-č.-30203_ZoVB_025_2021_Považská-Bystrica_4252-1.pdf (274 kB)