Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
08. 04. 2022 Kúpna zmluva č. 365/2022 kupna_zmluva_c_365_2022.pdf (161 kB)
08. 04. 2022 Kúpna zmluva č. 366/2022 kúpna-zmluva.pdf (128 kB)
04. 04. 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 128 /2022 Zmluva-o-zriadení-vecného-bremena-č.-128_2022.pdf (193 kB)
04. 04. 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 360 /2022 Zmluva-o-zriadení-vecného-bremena-č.-360_2022.pdf (212 kB)
01. 04. 2022 Zmluva č. 4/2022 o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku Zmluva-o-prevode-HIM-č.-4_2022.pdf (151 kB)
01. 04. 2022 Zmluva č. 3/2022 Zmluva-o-prevode-HIM-č.-3_2022.pdf (149 kB)
01. 04. 2022 Kolektívna zmluva na rok 2022 pre zamestnancov spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s. PR_2022_M015_KZ-2022.pdf (524 kB)
21. 03. 2022 Dohoda č. 128/2022-PN Dohoda-s-SVP.pdf (2 MB)
21. 03. 2022 Dodatok č. 2 k Zmluva o Dielo – Pruské – kanalizácia a ČOV Pruske-dodatok-c.2-k-ZoD-FINAL-anonym-1.pdf (27 MB)
16. 03. 2022 Kúpna zmluva č. 313/2022 KZ_313_2022.pdf (127 kB)