Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
21. 01. 2020Dodatok č.2 k zmluve o dieloServisné práce20. 01. 202022. 01. 2020Dodatok č.2 k zmluve o dielo Servisné práce 20.1.2020 22.1.2020 WTW meracia a analytická technika,s r.o. Banská Bystrica, ČSA 25, IČO: 36035904
16. 01. 2020Dodatok č.4 k rámcovej zmluve Nákup vodomerov13. 01. 202017. 01. 2020Sensus Slovensko a.s. Stará Turá, Nám. Dr. A.Schweitzera 94, IČO: 36672076
13. 01. 2020Zmluva č. 1640/2019Dodanie softvéru a licenčná zmluva.10. 01. 202014. 01. 2020CORA GEO, s. r. o. Martin. A.Kmeťa 5397
07. 01. 2020Zmluva o výkupe č. 1623/2019MVE Pružina TG2, MVE Pružina TG1, MVE Visolaje - zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku.30. 12. 201908. 01. 202031. 12. 2020SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b
18. 12. 2019Dodatok č.20 k zmluve na poskytnutie služby.Upratovacie služby16. 12. 201919. 12. 2019V.M..PLUS, s.r.o. F.Mráza č.10, IČO: 36370649
16. 12. 2019Dodatok č.1 k zmluve o dielo.Lednické Rovne-Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, Vodovod, časť ČOV Lednické Rovne, Riešenie havarijného stavu ČS kalov. 73 573,67 € bez DPH13. 12. 201917. 12. 2019K&K Technology, a.s. Klatovy, Koldinova 672, IČO: 64833186
04. 11. 2019Zmluva o dielo č. 1411/2019Lednické Rovne - Dolná Breznica, Kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod, časť ČOV Lednické rovne - riešenie havarijného stavu trafostanice.30. 10. 201905. 11. 2019AB - Elektro-stav s.r.o. Prečín 293
30. 10. 2019Zmluva o pripojení č. 1386/2019Zvýšenie max. rezervovanej kapacity 20 kW na 60kW pre AB PVS Pov.Bystrica24. 10. 201931. 10. 2019Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
30. 10. 2019Zmluva o pripojení č. 1385/2019Zvýšenie max. rezervovanej kapacity 80 kW na 200kW pre ČOV Lednické Rovne18. 10. 201931. 10. 2019Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
29. 10. 2019Zmluva č. 1328/2019Horný a Dolný Moštenec - splašková kanalizácia - miestne rozvody, SO: prekládka STL plynovodu.15. 10. 201930. 10. 2019SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b