Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
07. 12. 2020Dodatok č.1 k zmluve o nájme.Zmena výšky nájomného. 07. 12. 202008. 12. 2020Jaroslav Martán, Považská Bystrica, Nová 133/4
07. 12. 2020Dodatok č.1 k zmluve o nájme. Zmena výšky nájomného07. 12. 202008. 12. 2020Ferdinand Harušinec, Považská Bystrica, Nová 133/3
07. 12. 2020Dodatok č.1 k zmluve o nájme.Zmena výšky nájomného. 07. 12. 202008. 12. 2020Jozef Urban, Považská Bystrica, Nová 133/10
07. 12. 2020Dodatok č.1 k zmluve o nájme.Zmena výšky nájomného. 07. 12. 202008. 12. 2020Ivan Ištok, Považská Bystrica, Nová 133/2
07. 12. 2020Dodatok č.1 k zmluve o nájme.Zmena výšky nájomného. 07. 12. 202008. 12. 2020Martin Benko, Považská Bystrica, Nová 133/9
04. 12. 2020Dodatok č.1 k zmluve o výkupe elektriny. Výkup elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku02. 12. 202005. 12. 2020SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a, IČO: 35815256
30. 11. 2020Dodatok č.1 k zmluve o dielo. Kanalizačný zberač Dohňany – Mestečko 1.411.297,97 bez DPH27. 11. 202001. 12. 2020Dušan Ondrišík, stavebná firma, Lazy p/M 531, IČO: 10880500
11. 11. 2020Dodatok č.2 k zmluve o dieloHorný.a D.Moštenec – splašková kanalizácia – miestne rozvody 304 870,26 bez DPH10. 11. 202012. 11. 2020DK TRADE,, s.r.o. Pov.Bystrica, D.Moštenec 259 IČO: 31638201
16. 10. 202019,01 € s DPH
12. 10. 2020Zmluva o dielo č. 1186/2020Rozšírenie VK ul. Nádražná - Dubnica nad Váhom.30 153 € bez DPH09. 10. 202013. 10. 2020TRIM s.r.o. Dubnica n/Váhom, Obrancov mieru 346/4