Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
06. 10. 2021Zmluva č. 1121/2021Prístup do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre lokálny zdroj - ČOV Dubnica n/V, fotovoltaický zdroj elektriny30. 09. 202107. 10. 2021Slovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
04. 08. 2021Dodatok č.1 k zmluve na zneškodňovanie odpadov.Zneškodňova-nie odpadov skládkovaním. 29. 07. 202105. 08. 2021MEGAWASTE s.r.o. Považská Bystrica, Hliny 1412 IČO: 36265144
10. 06. 2021Dodatok č.1 k zmluve o dodávke.Rozšírenie servisnej podpory. 07. 06. 202111. 06. 2021INISOFT s.r.o. Banská Bystrica, Kapitulská 8 IČO: 45234469
18. 05. 2021Zmluva o dieloBeluša - Belušské Slatiny, rekonštrukcia VDJ II. tlakové pásmo57 386,88 € bez DPH18. 05. 202118. 05. 2021Ko – SKI, s.r.o., SNP 1425, 017 07 Pov. Bystrica
06. 05. 2021Zmluva o dielo č. 344/2021Fotovoltická elektráreň v objekte ČOV Dubnica nad Váhom152 004 03. 05. 202107. 05. 2021ELVOSOLAR, a.s. Bratislava, Agátová 22
03. 05. 2021Dodatok č.23 k zmluve na poskytnutie služieb.Upratovacie služby. 28. 04. 202105. 05. 2021V.M.PLUS s.r.o. Žilina, F.Mráza č.10 IČO: 36370649
13. 04. 2021Dodatok č.11 k zmluve o dodávke plynu.Dodávka plynu08. 04. 202114. 04. 2021SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a, IČO: 35815256
13. 04. 2021Zmluva o dielo č. 369/2021Preklasifikácia vodárenských zdrojov v povodí pravostranných prítokov Váhu - oblasť č.2 : VZ Záriečie: prameň Klecenec, VZ Mestečko: prameň Bukoviny, VZ Mostište: prameň č.1 a 2, VZ L.Rovne, studňa Háj, VZ Skalka, vrt HGP-1, VZ Skalka, studňa Skalka13. 04. 202114. 04. 2021PROGEO spol. s r.o. Žilina, Predmestská 75
12. 04. 2021Servisná zmluva č. 282/2021Poskytovanie pozáručného servisu obálkovacieho stroja DS 64i č.INT202100419. 03. 202113. 04. 2021EVROFIN Int. spol. s r.o. Bratislava
07. 04. 2021Servisná zmluva č. 240/2021Pravidelná servisná činnosť dúchadiel.01. 04. 202108. 04. 2021AERZEN Slovakia, s.r.o., Malacky, Pezinská 18