Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
07. 11. 2012Dodatok k zmluve o dieloKanalizácia Beluša – Rozšírenie II etapa, práce naviac143 499,80 € s DPH31. 10. 201208. 11. 2012EUROSTAVBY SK s.r.o. Ružomberok, Textilná 23, IČO:36722073
07. 11. 2012Dodatok k zmluve o dieloKanalizácia Beluša – Rozšírenie II etapa, práce87 705,84 € s DPH31. 10. 201208. 11. 2012EUROSTAVBY SK s.r.o. Ružomberok, Textilná 23, IČO:36722073
25. 10. 2012Zmluva o dieloPovrchové úpravy komunikácií24. 10. 201226. 10. 2012VINKstav, s.r.o., Papradno č.2 IČO: 44389256
11. 10. 2012Dodatok č. 1Zmluvo o dielo – rekonštrukcia VZ Skalka87 537,41 € s DPH09. 10. 201212. 10. 2012DK TRADE, s.r.o., Pov. Bystrica, IČO: 31638201
20. 09. 2012Dodatok č. 1Dodatok k zmluve o dielo – Implementácia IS20. 09. 201221. 09. 2012USYS Slovakia s.r.o. Bánska Bystrica, Partizánska cesta 73, IČO: 44908806
11. 09. 2012Zmluva o dieloZásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov 1. Etapa401 983,20 € s DPH04. 09. 201212. 09. 2012KaK TECHNOLOGY a.s. Klatovy, Zlatnická 33, IČO 64833186
11. 09. 2012Zmluva o bežnom účteZmluva o bezúročnom účte – Okres Ilava04. 09. 201212. 09. 2012VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO : 31320155
05. 09. 2012Zmluva o dieloRekonštrukcia prevádzkových priestorov - Beluša9 955 € s DPH04. 09. 201206. 09. 2012Ko-SKI, s.r.o. SNP 1425, Považská Bystrica, 36352390
27. 08. 2012Dodatok č.1Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 745/201231 286,42 € s DPH23. 08. 201228. 08. 2012VINKstav, s.r.o., Papradno č.2 IČO: 44389256
23. 08. 2012Zmluva o dieloDohňany-Mostište rekonštrukcia ryhy a cesty43 104,28 € s DPH17. 08. 201224. 08. 2012VINKstav, s.r.o., Papradno č.2 IČO: 44389256