Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
25. 06. 201282012059225. 06. 2012Poistenie osôb6 € s DPH6624379084Allianz-Slov. poisťovňaDostojevského rad 4, 815 74 Bratislava151700
22. 06. 201262012042005. 06. 2012Vozidlo kanalizačné338 262 € s DPHKZ č. 01/2012K&K TECHNOLOGY a.s.Námestie SNP 90, 976 13 Slovenská Ľupča36031992
21. 06. 201262012035011. 05. 2012Vodomery1 398,90 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
21. 06. 201262012046213. 06. 2012Kamenivo409,46 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
19. 06. 2012172012001105. 06. 2012Predaj pozemku91,08 € s DPH505/2012Makyta, a.s.1.Mája 882/46, 020 01 Púchov31599168
18. 06. 201282012053206. 06. 2012Internet96 € s DPH4611PP2011 dodatok č. 1DCNET, s.r.o.Továrenská 1402/4, 018 41 Dubnica nad Váhom36311472
13. 06. 201282012050404. 06. 2012Podpora PWODWin1 237,39 € s DPH201102-dodatokUSYS Slovakia, s.r.o.Dolná Ždaňa 59, Bukovina44908806
12. 06. 201282012050801. 06. 2012Dodávka plynu6 911 € s DPH972/2009 dodatok č. 2Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynská nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
12. 06. 201262012042905. 06. 2012Kamenivo1 854,54 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
12. 06. 201262012032904. 05. 2012Vodomery1 243,80 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887