Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
25. 07. 201282012067613. 07. 2012Práce rekonštrukcia čerpacej stanice Udiča3 293,46 € s DPHZmluvaKO-SKI, s.r.o.SNP 1425, 017 01 Považská Bystrica36352390
25. 07. 201282012067713. 07. 2012Práce rekonštrukcia VDJ Hliny10 583,17 € s DPHZmluvaKO-SKI, s.r.o.SNP 1425, 017 01 Považská Bystrica36352390
23. 07. 201262012058213. 07. 2012Kamenivo164,86 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
23. 07. 201282012070018. 06. 2012Poistenie strojné1 379,87 € s DPH411000630Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava151700
23. 07. 201262012058313. 07. 2012kamenivo481,76 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
20. 07. 2012212012026230. 06. 2012Dodávka el. energie - doplatok582,57 € s DPH155/2012/DStredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
20. 07. 2012212012026330. 06. 2012Dodávka el. energie – krytie strát1 439,62 € s DPH79/2012Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
20. 07. 2012212012026430. 06. 2012Dodávka el. energie - doplatok1 409,06 € s DPH155/2012/DStredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
20. 07. 2012212012027530. 06. 2012Dodávka el. energie – krytie strát2 075,53 € s DPH79/2012Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
18. 07. 201262012046012. 06. 2012vodomery23 340 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887