Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
14. 08. 201382013070502. 08. 2013Podpora PVODWin1 173,16 € s DPHzmluvaUSYS Slovakia, s.r.o.Dolná Ždaňa 59, Bukovina44908806
12. 08. 201362013071205. 08. 2013kamenivo919,42 € s DPHMar-13KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
12. 08. 201362013070031. 07. 2013Kyslík, acetylén164,42 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1685852
08. 08. 201362013070225. 07. 2013Kyslík, acetylén158,78 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1685852
05. 08. 20135201306724. 07. 2013Práce na akcii rekonštrukcia VDJ Manín23 771,10 € s DPHZoDKO-SKI, s.r.o.SNP 1425, 017 07 Považská Bystrica36352390
05. 08. 201362013069023. 07. 2013kamenivo548,49 € s DPHMar-12KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
30. 07. 201382013064917. 07. 2013Rozbory vzoriek vody9 793,78 € s DPH78/2010 – dodatok č, 2Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina36672297
29. 07. 2013212013032330. 06. 2013Za elektrickú energiu1 180,13 € s DPHMegawaste Slovakia s.r.o.Nová 134, 017 01 Považská Bystrica36265144
29. 07. 2013212013034330. 06. 2013Nájom časti el.prípojky, za el.energiu11,95 € s DPHČelko JaroslavPružina – Priedhorie č. 596, 018 22
29. 07. 2013212013024231. 05. 2013Dodávka el.energie-krytie strát7 574,42 € s DPH2000018196Stredosl.energetika- Distribúcia , a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151