Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
07. 06. 2019212018089631. 12. 2018Využívanie elektrickej prípojky9,96 € s DPHPongrác LadislavSNP 1448/51-12, 017 01 Považská Bystrica
07. 06. 2019212018089531. 12. 2018elektrická energia a nájom12,19 € s DPHJaroslav ČelkoPružina – Priedhorie č. 596, 018 22 Pružina
07. 06. 2019212018089431. 12. 2018elektrická energia a nájom279,02 € s DPH1701/2014SWAN, a.s.Borská 6, 841 04 Bratislava47258314
07. 06. 2019212018089331. 12. 2018elektrická energia a nájom288,74 € s DPH764/2017Global Network Systems, s.r.o.Obrancov mieru 1773/36, 018 41 Dubnica nad Váhom45513686
07. 06. 2019212018089231. 12. 2018elektrická energia a nájom330,98 € s DPH347/2017Global Network Systems, s.r.o.Obrancov mieru 1773/36, 018 41 Dubnica nad Váhom45513686
07. 06. 2019212018089031. 12. 2018elektrická energia a nájom540,43 € s DPHSlovenský zväz záhradkárovOrechový háj, 018 41 Dubnica nad Váhom34055886
07. 06. 2019212018088931. 12. 2018nájom elektrickej prípojky119,5 € s DPHMGM, s.r.o.Hliny č. 2719, 017 01 Považská Bystrica31577270
07. 06. 2019212018088831. 12. 2018elektrická energia a nájom297,82 € s DPH514/2013PEGO Slovakia, s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica36333123
07. 06. 2019212018088731. 12. 2018elektrická energia a nájom381,48 € s DPH1248/2008PEGO Slovakia, s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica36333123
07. 06. 2019212018088631. 12. 2018elektrická energia a nájom345,48 € s DPH750/2009PEGO Slovakia, s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica36333123