Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
25. 04. 202382023033817. 04. 2023refaktur. FTVZ DCA 04/202293,52 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina51865467
25. 04. 202382023033917. 04. 2023reafaktur.FTVZ DCA 05/2022117,98 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina51865467
25. 04. 202382023034117. 04. 2023refaktur. FTVZ DCA 01/202331,16 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina51865467
25. 04. 202382023034217. 04. 2023refaktur. FTVZ DCA 01/202240,36 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina51865467
25. 04. 202382023034317. 04. 2023refaktur. FTVZ DCA 2/202259,06 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina51865467
25. 04. 202382023034417. 04. 2023refaktur. FTVZ DCA 09/202260,42 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina51865467
25. 04. 202382023035019. 04. 2023rozbor pitnej vody7731,43 € s DPHzmluvaSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina36672297
20. 04. 202382023031913. 04. 2023MO IMS 03/20233953,33 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
20. 04. 202382023032013. 04. 2023VOO 03/202344040,44 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
19. 04. 20235202303306. 02. 2023akcia Pruské zriadenie VB124,04 € bez DPHzmluvaJankovič AnonPruské 418, 01852, Pruské